Nihče ne želi zavestno uživati hrane s škodljivimi snovmi

Večina hrane v Evropski uniji ne vsebuje ostankov pesticidov, je v zadnjem poročilu o rezultatih programa spremljanja ostankov pesticidov v živilih zapisala Evropska agencija za varnost hrane (EFSA). Nevladna organizacija Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), ki si prizadeva za zmanjšanje porabe pesticidov v kmetijstvu in prepoved uporabe najnevarnejših, opozarja, da EFSA zavaja s podatki. V poročilu o vzorčenju živil za spremljanja ostankov pesticidov leta 2015 EFSA navaja, da kar 97 % analiziranih vzorcev živil v EU ne vsebuje zaznavnih ostankov pesticidov ali pa so ti pod zakonsko določeno mejno vrednostjo. Iz tega sledi optimistični sklep, da izpostavljenost ostankom pesticidov, ki jih prebivalci v EU zaužijemo s hrano, ne pomeni zdravstvenega tveganja.

Vendar poročilo je moč brati tudi povsem drugače. Dejansko je bilo brez zaznavnih ostankov pesticidov le 53 % analiziranih vzorcev živil, predvsem sadja in zelenjave, iz evropskih trgovin. Ostanke pesticidov je vsebovalo 44 % živil, resda pod zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi. To je več kot lani, ko je bil delež takšnih vzorcev živil 43,3 %. Slaba dva odstotka vseh vzorcev pa sta vsebovala enega ali več pesticidov nad zakonsko določenimi mejami, kar pomeni, da so bili prebivalci EU pri uživanju teh živil izpostavljeni tveganju za zdravje.

PAN Europe opozarja, da EFSA tudi tokrat v svoji oceni tveganja za zdravje zaradi izpostavljenosti ostankom pesticidov v hrani ni vključila podatka, da je skoraj tretjina vzorcev živil vsebovala ostanke več različnih pesticidov, tako imenovani pesticidni koktajl. Posamezne vrste sadja in zelenjave so imele tudi precej višje vrednosti ostankov pesticidov od zakonsko določenih mejnih. Kar 77 % vzorcev namiznega grozdja je vsebovalo ostanke pesticidov, skoraj 60 % vzorcev pa tudi ostanke več različnih pesticidov. Pesticidni koktajl je bil tudi v dobrih dveh tretjinah vzorcev jabolk, 60 % vzorcev jagod in solate ter malo več kot v polovici vzorcev breskev.

Ocena toksičnosti pesticidov trenutno temelji na testiranju posameznih kemikalij, kar pa ne odseva realnega stanja, saj smo v praksi hkrati izpostavljeni več različnim kemikalijam. Učinki njihovega delovanja se lahko seštevajo ali celo množijo. Znanstvene raziskave so pokazale, da imajo mešanice kemikalij pri vrednostih, nižjih od zakonsko določenih mejnih za posamezno kemikalijo, lahko resne negativne učinke, ki jih ni mogoče predvideti s testiranjem individualnih kemikalij.

Strinjamo se z zaključkom avtorja članka, da nihče ne želi zavestno uživati hrane s škodljivimi snovmi. Zato uživajmo ekološko pridelano hrano, ki ne vsebuje nič umetnega. Ko vemo, kaj pojemo …

 

Vir: Hrana z ostanki pesticidov je nova normalnost. Delo, 28.4.2017.

Dodaj odgovor