BIO CERTIFIKATI IN OZNAKE KAKOVOSTI

Ko se odločamo za nakup zdrave hrane, naj nam bo vodilo oznaka BIO, ki pomeni, da ekološka pridelava živil poteka na naraven način, brez uporabe umetnih gnojil in pesticidov. Za ekološko kmetovanje veljajo posebni kriteriji in standardi, z upoštevanjem naravnih zakonitosti. Ekološko pridelana živila so označena z zaščitnimi znaki, ki zagotavljajo kakovost in sledljivost živil.

 

Vita Care že vrsto let sodeluje z Inštitutom KON-CERT Maribor, ki je pooblaščeni certifikacijski organ s strani države. Osnovna dejavnost Inštituta KON-CERT je izvajanje kontrole in certificiranja v kmetijstvu in gozdarstvu. V okviru te dejavnosti Inštitut preverja in potrjuje skladnost postopkov pridelave, predelave, skladiščenja in označevanja kmetijskih pridelkov in živil, hkrati pa tudi preverja skladnost proizvodov z veljavnimi predpisi in standardi.

Vsa živila in pridelki, ki gredo skozi postopek neodvisne in nepristranske kontrole in certificiranja Inštituta KON-CERT Maribor in izpolnjujejo pogoje pravilnikov, uredb in strogih standardov kakovosti, prejmejo certifikat.

Podeljeni certifikat daje pravico do uporabe zaščitnih znakov, ki so zagotovilo, da so živila in pridelki resnično varni in kakovostni ter da so pridelani in predelani na način, ki ustreza vsem veljavnim predpisom in standardom.

 

 EVROLIST je uradni znak Evropske unije za ekološka živila in zagotavlja, da je 95 % sestavin izdelka, ki so kmetijskega izvora, pridelanih ekološko. Uporabnikom daje znak zagotovilo o izvoru in kakovosti živil.

 


BIODAR
je kolektivna slovenska znamka za označevanje živil iz nadzorovane ekološke pridelave, ki so pridelana ali predelana v skladu z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo in standardi za ekološko kmetovanje Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije. Standardi zveze so strožji od predpisov za ekološko kmetijstvo. Znamka prav tako jamči, da živila prihajajo s kmetije, ki je v celoti preusmerjena v ekološko pridelavo. Na embalaži živil, označenih z znamko BIODAR, je navedena tudi individualna šifra uporabnika, njegovo ime in naslov. Tako je možno slediti poreklu živila od kmetije do mize, kar daje potrošnikom večjo verodostojnost.

 

DEMETER je svetovna blagovna znamka za ekološke pridelke oziroma živila, ki so pridelana in predelana po biološko-dinamični metodi v skladu s smernicami DEMETER. Znamko DEMETER smejo uporabljati le pogodbeni partnerji, ki so podvrženi strogi kontroli, predpogoj pa je, da je bodoči uporabnik blagovne znamke DEMETER že najmanj 2 leti v ekološki kontroli.

Znak DEMETER zagotavlja, da kmetije delujejo kot celosten organizem, ki ga tvorijo rastline, živali, ljudje v medsebojni harmoniji, s spoštovanjem do živali in okolja.

Zaščitni znak DEMETER označuje hrano najvišje kakovosti.

 

Znak pravične trgovine FAIRTRADE označuje izdelke, ki ustrezajo socialnim, ekonomskim in ekološkim standardom organizacije Fairtrade International.

Izdelki z znakom pravične trgovine zagotavljajo proizvajalcem pravične cene za delo, okolju prijazno kmetovanje, delavcem omogočajo boljše delovne razmere ter podpirajo trajnostni razvoj malih proizvajalcev in kmetov. Z nakupom izdelkov z znakom pravična trgovina pripomoremo k izboljšanju življenjskih razmer v državah v razvoju.