Zakaj kmetovati ekološko?

V ekološko kmetovanje se kmetje preusmerijo iz različnih razlogov. Pionirji so se običajno odločili iz tistega ključnega – ideološkega. Želja, da bi pridelovali zdravo hrano in ob tem varovali kakovost tal, vode, ravnovesje (agro)ekosistemov in dobrobit vseh živih bitij vpletenih v proces pridelave in porabe hrane. Danes je veliko spodbud, ki pomembno prispevajo k odločanju za ekološko kmetovanje kot so:

  • -neposredne finančne podpore za ekološko kmetovanje,
  • doseganje višjih cen za ekološke proizvode na tržišču,
  • obstoječe zahteve tržišča oziroma strank,
  • boljše tržne priložnosti,
  • večje možnosti pridobivanja dodatnih virov sredstev za kmetijo (razpisi, projekti).

Vse več je potrošnikov, ki ob skrbi za svoje zdravje izražajo še skrb za okolje in živa bitja in so za hrano pripravljeni odšteti več denarja.  Potrošnik, ki povprašuje po ekoloških izdelkih, pričakuje, da bo hrana:

  • varna – neobremenjena ali manj obremenjena z zdravju škodljivimi snovmi in mikrobiološko neoporečna; 
  • hranljiva – vsebuje visok delež zdravju koristnih snovi;
  • sveža – da je pridelana lokalno in čim manj predelana;
  • pridelana ob upoštevanju varovanja okolja.

Ekološke prakse kot so minimalna obdelava tal, vračanja ostankov pridelkov nazaj v tla, uporaba prekrivnih rastlin in kolobarja, večje vključevanje leguminoz, ki vežejo dušik, manjša uporaba agrokemikalij. so okoljsko prijazne.

Pri nas žal potrebe potrošnikov po ekološko pridelanih izdelkih v preveliki meri zadovoljujejo proizvodi iz uvoza. Večna ekoloških proizvodov je tako iz drugih držav članic EU (Italija, Nemčija, Avstrija), nekaj pa tudi iz tretjih držav (Turčija, Izrael, Rusija, Srbija, Kitajska).

Ekološki kmetovalci ste v Vita Care trgovinah vedno dobrodošli, da ponudite potrošnikom izvrstne domače pridelke.

Dodaj odgovor