Kakšna je razlika med bio in ekološko?

Kakšna je razlika med bio in ekološko?

Kaj pomeni bio?
V povezavi z hrano, pomeni bio, da so surovine izključno iz ekološke pridelave, kjer so umetne metode gnojenja, umetna gnojila in umetna krma strogo prepovedana. Izdelek, ki nosi naziv bio mora vsebovati najmanj 95% vseh surovin ekološkega izvora. Uredba, ki to ureja je EG –OKO EWG 2092/91.

Kako nastane bio?
Pri pridelavi ekoloških pridelkov in pri hranjenju živali je pomembno da se naravni viri čim bolj zaščiteni in vzdrževani. Kot rezultat tega so dobro počutje živali, zaščita tal in rastlinstva ter ohranjenje voda in vodnih virov. Živila, ki so proizvedeni s surovinami iz takšnega ekološkega gospodarstva, imajo pravico da dobil naziv, organsko oziroma bio.

Od kod izvira beseda bio?
Beseda »bio« izhaja iz Grške besede BIOS kar pomeni življenje. Beseda se velikokrat uporablja tudi v raznih besednih zvezah povezenim z življenjem kot naprimer biologija. Danes je bio predvsem povezen z naravnimi izdelki.

Kdo skrbi za kontrolo nad bio izdelki?
Izvajanje kontrole in certificiranje bio izdelkov v Sloveniji opravlja inštitut KON-CERT ( Kontrola – certifikacija) iz Maribor, ki je neodvisna inštitucija. Njihova naloga je, da preverjajo in potrjujejo skladnost postopkov pridelave, predelave, skladiščenja in označevanja kmetijskih pridelkov in živil.

Kako potrošnik prepozna bio (ekološko) živilo?
S 1. julijem 2010 je v Evropi postal obvezen enotni znak za vse proizvode, ki so bili pridelani oz. predelani v skladu z Uredbo EU o ekološkem kmetijstvu. Poleg logotipa mora biti naveden tudi kraj, kjer so bile sestavine pridelane (npr. kmetijstvo EU ali izven EU, lahko tudi ime posamezne države) ter šifro kontrolne organizacije, ki je pridelavo oz. predelavo nadzirala ter izdala certifikat.

Dodaj odgovor